top of page

Cele Zrównoważonego Rozwoju w przestrzeni Kolegium Europejskiego

Realizując nasz projekt chcemy pomóc uczniom spojrzeć na wyzwania stojące przed dzisiejszym światem oraz pozwolić im zrozumieć, w jaki sposób mogą wpłynąć na zmiany w świecie, które przyniosą korzyści im i innym w przyszłości. Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią mapę drogową dla wszystkich poszukujących sposobów na podjęcie działań na rzecz planety i jej mieszkańców. Dlatego, aby przypominać wszystkim o tym na co dzień, umieściliśmy w szkole banery oraz przenośne pufy z nadrukiem Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ten sposób chcemy edukować, promować globalną świadomość, wspierać globalne kompetencje i inspirować do zdobywania wiedzy oraz rozwiązywania rzeczywistych problemów.
Comments


bottom of page