top of page

#dzień2 Zwiedzanie Auschwitz-Birkenau

Dzisiaj wybraliśmy się do byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W Auschwitz zobaczyliśmy celę świętego Maksymiliana Kolbe, bloki obozowe, w których mieszkali więźniowie, komory gazowe, część pokazującą historię Zagłady oraz magazynowanie zgromadzonych dóbr. Później przejechaliśmy do Birkenau, gdzie przewodniczka przeprowadziła nas drogą jaką więźniowie przywiezieni do obozu przechodzili po segregacji,zobaczyliśmy pomnik upamiętniający zamordowanych w obozie oraz jeden z baraków, w którym mieszkały więźniarki.


Today we went to the former Nazi concentration camp Auschwitz-Birkenau. At Auschwitz, we saw the cell of St. Maximilian Kolbe, the camp blocks where the prisoners lived, the gas chambers, a section showing the history of the Holocaust and the storage of accumulated goods.Later, we drove to Birkenau, where the guide led us along the route the prisoners brought to the camp took after segregation, we saw the monument commemorating those murdered in the camp and one of the barracks where female prisoners lived.


Comments


bottom of page