top of page

#dzień2 Warsztaty "Czy jesteś demokratycznym nauczycielem?" i zwiedzanie Kazimierza

Dzień drugi rozpoczęliśmy od spotkania z Zarządem i Dyrekcją. Wtorek został zaplanowany w taki sposób, aby połączyć pracę z przyjemnością. Kolejnym punktem programu było oprowadzanie po budynku szkoły. Dzięki Karolinie Gawlak i jej uczniom nasi norwescy goście mogli zobaczyć klasy i pracownie oraz zapoznać się z wcale nie oczywistą architekturą budynku.

Najistotniejszym z punktu widzenia projektu wydarzeniem w naszym harmonogramie były warsztaty "Czy jestem demokratycznym nauczycielem?". Podczas pracy w małych grupach wykorzystaliśmy wybrane "Cards for democracy" pozwalające na swobodne generowanie pomysłów na sprawiedliwe i demokratyczne funkcjonowanie w społecznościach takich jak np. szkoła czy klasa. Uczestnicy dali z siebie wszystko, dzięki czemu podczas burzliwych dyskusji powstały wspaniałe mapy myśli, a my mogliśmy skonfrontować swoje wyobrażenia o roli nauczyciela w szkole ze skandynawskim spojrzeniem na ten temat.

Popołudnie spędziliśmy na zwiedzaniu krakowskiego Kazimierza.


We started the second day with a meeting with the Board of Directorsand the Management. Tuesday was planned in such a way to combine work with pleasure. The next item on the agenda was a tour around the school building. Thanks to Karolina Gawlak and her students, our Norwegian guests could see the classrooms and studios and become acquainted with the not at all obvious architecture of the building. From a substantive point of view, the most important event in our schedule was the workshop Am I a democratic teacher? While working in small groups we used a selection of Cards for Democracy allowing us to freely generate ideas for fair and democratic functioning in communities such as a school or a classroom. The participants did their best, so that during heated discussions we created wonderful mind maps, and we could confront our ideas about the role of a teacher at school with the Scandinavian view on the subject. We spent the afternoon exploring Krakow's Kazimierz district.


Comments


bottom of page