top of page

#dzień3 Job shadowing, prowadzenie lekcji oraz wycieczka do Wieliczki

Praca wre! Nasi norwescy przyjaciele mieli dzisiaj okazję obserwować lekcje prowadzone w Kolegium Europejskim. Fizyka, historia, język hiszpański, a także lekcje języka polskiego dały nauczycielom z Norwegii pogląd na metody i formy prowadzenia zajęć w naszej szkole. Oni sami również mieli możliwość pokazania swoich sposobów na ciekawe przedstawienie treści. Uczyli naszych uczniów jak być demokratycznym nauczycielem i jak funkcjonować w społeczności szkolnej zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

W godzinach popołudniowych udaliśmy się na niezwykłą wyprawę. Przemierzyliśmy prawie trzy kilometry na głębokości 135 metrów pod ziemią i pokazaliśmy naszym gościom jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych regionu, czyli Kopalnię Soli w Wieliczce.


Work is in full swing! Our Norwegian friends had the opportunity to observe lessons conducted at the European College today. Physics, History, Spanish and Polish lessons gave the teachers from Norway an idea of the methods and forms of teaching at our school. The quests also had an opportunity to show their ways of presenting the content in an interesting way. They taught our students how to be democratic teachers and how to function in the school community in accordance with the Sustainable Development Goals. In the afternoon we went on an extraordinary trip. We travelled nearly three kilometres at a depth of 135 metres underground and showed our guests one of the most interesting tourist attractions in the region, the Wieliczka Salt Mine.
Comments


bottom of page