top of page

#dzień3 Prezentacja efektów pracy uczniów

Bardzo ważnym elementem spotkania była prezentacja rezultatów pracy nad mini projektem "W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat?". Polscy i norwescy uczniowie przedstawili w niezwykle ciekawy i kreatywny sposób swoje działania związane z wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju. To, czego się nauczyli wzbogaciło ich bagaż doświadczeń i pozwoli z otwartością podejmować różnorodne wyzwania w przyszłości na rzecz zrównoważonego rozwoju.


A very important element of the meeting was the presentation of the results of work on the mini project "How can we make our world a better place?". Polish and Norwegian students presented their activities related to the implementation ofthe Sustainable Development Goals in an extremely interesting and creative way. What they have learned has enriched their baggage of experience and will allow them to face various challenges in the future for sustainable development with openness.Comments


bottom of page