top of page

#dzień3 Planowanie i realizacja kampani "Earth is the only home we share" oraz Job Shadowing

Dzisiaj pracowaliśmy w zespołach nad celami zrównoważonego rozwoju. Każda grupa miała opracować filmik przedstawiający obrany przez siebie SDGs.

Today we have worked in teams on the Sustainable Development Goals. Each group was to develop a video depicting their chosen SDGs.

Hozzászólások


bottom of page