top of page

#dzień4 Wizyta w Instytucie Psychologii UJ

Nauczyciele pracujący w Kolegium Europejskim to także często nauczyciele akademiccy. Staramy się korzystać z ich doświadczeń na tym polu. W ramach wizyty nauczyciele z Kristiansund mieli dzisiaj okazję odbyć wizytę w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracuje dr Małgorzata Steć. Zobaczyli Jej miejsce pracy oraz zapoznali się ze specyfiką zawodu psychologa.

Na zakończenie dnia goście odbyli trudną i przejmującą podróż. Udali się do Muzeum Auschitz-Birkenau, gdzie zapoznali się z tragiczną historią nazistowskiego obozu zagłady.


Teachers working at the College of Europe are also often university teachers. We try to benefit from their experience in this field. Today the teachers from Kristiansund had the opportunity to visit the Institute of Psychology of Jagiellonian University, where Dr Małgorzata Steć works. They saw her workplace and learned the specifics of the psychologist's profession. At the end of the day, the guests made a difficult and moving journey. The visitors went to the Auschwitz-Birkenau Museum, where they learned about the tragic history of the Nazi death camp.
Comments


bottom of page