top of page

#dzień5 Geiranger i Trollstigen

Ostatni dzień był niezwykle emocjonujący ze względu na wycieczkę, której celem było ujrzenie największej atrakcji turystycznej Norwegii - fiordów. Trasa naznaczona takimi miejscami jak: Trollstigen, Geiranger, Valldal i Hellesylt była szczególna. Bezpośrednie spotkanie z przyrodą i sztuką kulinarną, sprawiły, że zakochaliśmy się w Norwegii bez pamięci. Dzięki wizycie w muzeum w Geiranger poznaliśmy historię tamtego regionu i styl życia ludzi wieków wcześniejszych. Mieliśmy okazję zobaczyć autentyczną chatę oraz rekonstrukcję typowej górskiej wioski.


The last day was exceptionally exciting because of the trip to see Norway's main tourist attraction - the fjords. The route marked by such places as Trollstigen, Geiranger, Valldal and Hellesylt was exceptional. Direct encounters with nature and cuisine, made us fall in love with Norway without memory. Thanks to a visit to the museum in Geiranger, we learned about the history of that region and the lifestyle of people of centuries earlier. We had the opportunity to see an authentic hut and a reconstruction of a typical mountain village.

bottom of page