top of page

Filmowa pocztówka z Norwegii

Filmowa refleksja ze spotkania w Kristiansund w Norwegii, które odbyło się dniach 25-30 września 2022 roku. Uczestniczyli w nim nauczyciele i kadra zarządzająca szkół partnerskich, z Kolegium Europejskiego w Krakowie i Atlanten VGS w Kristiansund w Norwegii, zaangażowanych w projekt „Podróż w kierunku globalnych kompetencji”.


A film postcard from Norway


A film reflection from the meeting in Kristiansund, Norway, held September 25-30, 2022. It was attended by teachers and management of partner schools, from the College of Europe in Krakow and Atlanten VGS in Kristiansund, Norway, involved in the project "Journey Towards Global Competence".
コメント


bottom of page