Filmowa pocztówka z Norwegii

Filmowa refleksja ze spotkania w Kristiansund w Norwegii, które odbyło się dniach 25-30 września 2022 roku. Uczestniczyli w nim nauczyciele i kadra zarządzająca szkół partnerskich

w projekcie „Podróż w kierunku globalnych kompetencji”- Kolegium Europejskiego

w Krakowie i Atlanten VGS w Kristiansund w Norwegii.