top of page

Międzynarodowe wyróżnienie dla Kolegium Europejskiego w Krakowie- STEM School Label

Nasza szkoła otrzymała międzynarodowy znak jakości szkoły STEM School Label. Wyróżnienie to przyznawane jest przez European Schoolnet, czyli konsorcjum 34 ministerstw edukacji z krajów europejskich z siedzibą w Brukseli i oznacza, że szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych, informatyki, inżynierii i matematyki.


W procesie aplikowania o odznakę doceniono szereg aktywności podejmowanych przez szkolną społeczność w tym działania realizowane w ramach międzynarodowych projektów „Podróż w kierunku globalnych kompetencji” oraz „Erasmus+ w Kolegium Europejskim”.


Zwrócono uwagę na następujące rezultaty:

- praca metodą projektu edukacyjnego

- interdyscyplinarne nauczanie

- rozwijanie kluczowych kompetencji XXI wieku

- nauczanie oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów

- przygotowanie wysokiej jakości materiałów do zajęć dydaktycznych

- szeroka współpraca ze szkołami zagranicznymi w celu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń

- wysoki poziom współpracy pomiędzy kadrą pedagogiczną

- zapewnienie kadrze pedagogicznej, administracyjnej i zarządzającej możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.


Korzyści jakie daje odznaka STEM School Label to m.in. promocja szkoły na szczeblu krajowym i europejskim poprzez szerokie działania upowszechniające na europejskim portalu STEM School Label. Ważne jest także uznanie za szkołę, która systematycznie podnosi poziom edukacji w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz dzieli się swoją wiedzą na szczeblu krajowym i europejskim. Odznaka daje nam również członkostwo w europejskiej sieci szkół STEM w celu zdobywania wiedzy i dalszego rozwoju kształcenia w zakresie nauk ścisłych STEM na poziomie szkolnym i zapewnienie przestrzeni do współpracy oraz wymiany najlepszych praktyk .bottom of page