top of page

Nasza publikacja zauważona przez "Program Edukacja" funduszy EOG

Ogromnie się cieszymy, że publikacja "W kierunku edukacji XXI wieku" opracowana przez zespół polskich i norweskich nauczycieli w ramach realizowanego w Kolegium Europejskim projektu "Podróż w kierunku globalnych kompetencji" została wyróżniona i umieszczona na stronie "Program Edukacja". Mamy nadzieję, że ta praca będzie inspirować oraz motywować innych do poszukiwania nowych rozwiązań w edukacji, które pozwolą uczniom zrozumieć złożoność i bogactwo świata. https://www.facebook.com/ProgramEdukacja/posts/570553441781994


We are verypleased that the publication "Towards 21st Century Education" elaborated by a team of Polish and Norwegian teachers under the project "Journey Towards Global Competence", carried out at the College of Europe, has been distinguished and featured on the website of the Education Program. We hope that this work will inspire and motivate others to seek new solutions in education that will allow students to understand the complexity and richness of the world.

https://www.facebook.com/ProgramEdukacja/posts/570553441781994


bottom of page