Prezentacja naszego projektu jako Przykład Dobrej Praktyki

Jest nam niezmiernie miło, że nasz projekt został zaprezentowany jako Przykład Dobrej Praktyki podczas szkolenia dla Beneficjentów Programu "Edukacja" w dniu 25 października 2022 roku.

Szkolenie odbyło się w Warszawie i uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych instytucji z całej Polski. Zostało ono zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W prezentacji podzieliśmy się rezultatami naszego projektu. Staraliśmy się również uzasadnić potrzebę realizacji naszego projektu i dlaczego tak ważna jest edukacja w zakresie rozwijania globalnych kompetencji. W jaki sposób to robimy i dlaczego dużą wagę przykładamy do wspierania nauczycieli w rozwijaniu tych kompetencji.