top of page

Prezentacja naszego projektu jako Przykład Dobrej Praktyki

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz projekt został zaprezentowany jako Przykład Dobrej Praktyki podczas szkolenia dla Beneficjentów Programu "Edukacja" w dniu 25 października 2022 roku.

Szkolenie odbyło się w Warszawie i uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych instytucji z całej Polski. Zostało ono zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W prezentacji podzieliśmy się rezultatami naszego projektu. Staraliśmy się również opowiedzieć o projekcie: uzasadnić potrzebę realizacji naszego przedsięwzięcia; wyjaśnić, dlaczego tak ważna jest edukacja w zakresie rozwijania globalnych kompetencji; jakie metody wypracowaliśmy i dlaczego dużą wagę przykładamy do wspierania nauczycieli w rozwijaniu tych kompetencji.


Presentation of our project as an Example of Good Practice


We are very pleased that our project was presented as an Example of Good Practice during the training for Beneficiaries of the Education Program on October 25, 2022.

The training took place in Warsaw and was attended by representatives of various institutions from all over Poland. It was organized by the Foundation for the Development of the Education System in Warsaw. In the presentation we shared the results of our project. We also tried to tell the story of the project: to justify the need for our venture; to explain why it is so important to educate on developing global competencies; what methods we have developed and why we attach great importance to supporting teachers in developing these competencies.


Σχόλια


bottom of page