top of page

Spotkanie zespołu projektowego #2

W minionym tygodniu zorganizowaliśmy spotkanie zespołu projektowego. Udało nam się podsumować dotychczasowe działania wykonywane w mniejszych grupach oraz zaplanować zbliżającą się wizytę norweskich nauczycieli. Katarzyna Oziębła i Andżelika Shatilowa przedstawiły plan warsztatów, podczas których odpowiemy na pytanie "Czy jestem demokratycznym nauczycielem?".

Dopięłyśmy na ostatni guzik harmonogram wizyty naszych przyjaciół z Norwegii i podzieliłyśmy się zadaniami. Z niecierpliwością czekamy na nauczycieli z Kristansund i nie możemy się doczekać momentu, kiedy będziemy mogli pokazać im naszą szkołę oraz Kraków.


Last week we organised a project team meeting. We managed to summarise the activities performed so far in smaller groups and plan the upcoming visit of Norwegian teachers. Katarzyna Oziębła and Andżelika Shatilowa presented the plan of workshops, during which we will answer the question Am I a democratic teacher?

We tied up the loose ends of the schedule of our Norwegian friends' visit and divided the tasks. We are looking forward to meeting the teachers from Kristansund and we can't wait to show them our school and Krakow.Comments


bottom of page