top of page

Spotkanie zespołu projektowego #1

Dzisiaj w naszym zespole mieliśmy okazję wysłuchać szkolenia na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju prowadzonego przez Magdę Belniak. Prelegentka zapoznała nas ze specyfiką 17 idei agendy ONZ.

Czy jestem demokratycznym nauczycielem? Takie oto pytanie postawiły przed nami autorki warsztatu i webinaru o wspomnianym tytule: Angelika Shatilova, Kasia Oziębła, Magda Belniak. Inicjatywa polega na podjęciu refleksji nad rolą demokracji w klasie. Omówiono również program pobytu nauczycieli norweskich w Polsce. Wizyta będzie miała miejsce w terminie 30.05-04.06.2022.

Przeprowadzono także dyskusję dotyczącą scenariuszy lekcji dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzenia zajęć w Norwegii.

Koncepcję strony internetowej projektu przedstawiła Kasia Grudniewska.
Today in our team we had the opportunity to listen to the training on Sustainable Development Goals conducted by Magda Belniak. The presenter introduced us to the specifics of the 17 ideas of the UN agenda.

Am I a democratic teacher? This was the question posed by the authors of the workshop and webinar in question. Angelika Shatilova, Kasia Ozieębła and Magda Belniak encouraged us to reflect on the role of democracy in the classroom.

The programme of the stay of Norwegian teachers in Poland was also discussed. The visit takes place between 30th May and 4th June 2022.

A conversation on lesson plans concerning the Sustainable Development Goals and teaching in Norway was also held.

The concept of the project website was presented by Kasia Grudniewska.

Comments


bottom of page