top of page

Dofinansowanie projektu


Jesteśmy dumni, że nasz projekt Podróż w kierunku globalnych kompetencji otrzymał dofinansowanie na realizację działań od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Dzielimy się naszym sukcesem i promujemy je w szkole oraz w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

We are proud that our project The journey towards global competences has received funding for implementation of activities from Island, Liechtenstein and Norway. We would like to share our achievements and promote them both in our school and in the local and international environment.


Comments


bottom of page