top of page

Wkrótce pierwsze spotkanie szkół partnerskich!

W dniach 30 maja do 04 czerwca 2022 w Kolegium Europejskim odbędzie się pierwsze międzynarodowe spotkanie szkół partnerskich projektu. Wezmą w nim udział dyrekcja i nauczyciele z Kolegium Europejskiego w Krakowie oraz Atlanten VGS z Kristiansund w Norwegii. Podczas spotkania kontynuowana będzie realizacja mini projektu: Czy jestem demokratycznym nauczycielem. W programie przewidziane są warsztaty dla polskich i norweskich nauczycieli. Nauczyciele norwescy będą obserwować zajęcia dydaktyczne prowadzone przez polskich nauczycieli w liceum oraz w szkole podstawowej. Norwescy nauczyciele poprowadzą również lekcje na podstawie scenariuszy lekcji opracowanych w ramach drugiego mini projektu W kierunku edukacji XXI wieku. Goście z Norwegii odwiedzą Instytut Psychologii UJ oraz Akademię Sztuk Pięknych. Zaplanowano zwiedzanie Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce oraz Górnego Śląska.


From 30 May to 04 June 2022, the first international meeting of partner schools will be held at the College of Europe. It will be attended by the management and teachers from the College of Europe in Krakow and Atlanten VGS from Norway. During the meeting, the mini-project Am I a democratic teacher? will be presented. The programme includes workshops for Polish and Norwegian educators. The last ones in question will be observing classes conducted by Polish teachers in the high school and elementary school. Norwegian guests will also run lessons based on scenarios developed under the second mini-project

Towards 21st Century Education. Guests from Norway will visit the Institute of Psychology at Jagiellonian University and the Academy of Fine Arts. Sightseeing of Kraków, Wieliczka Salt Mine and Upper Silesia have also been arranged.

Comentarios


bottom of page