top of page

NASZE DZIAŁANIA

WSPÓŁPRACA

Unknown.jpg

Kolegium Europejskie w Krakowie to działające od 2004 roku prywatne liceum z maturą międzynarodową IB. Obecna siedziba szkoły znajduje się na krakowskim Zabłociu słynącym z industrialnej architektury, a w jej murach uczy się młodzież z całego świata.

The College of Europe in Cracow is a private high school that has been delivering the International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) since 2004. The school premises is situated in Zabłocie district, famous for its industrial architecture, which is convenient for our students from all over the world. 

Atlanten vgs.jpg

Atlanten Videregående Skole w Kristiansund to nasz partner w projekcie norweskim. Jest to szkoła przygotowująca licealistów do studiów na czterech różnych kierunkach: nauki ścisłe, nauki społeczne, ekonomia i języki. Siedziba położona jest w przepięknej części Norwegii na wyspie oddalonej od części kontynentalnej. 

 
Atlanten Videregående Skole in Kristiansund is our partner in the Norwegian project. 
The institution is located in a beautiful part of Norway on an island away from the mainland. 
The school prepares students for studies in four different fields: science, social sciences, economics and languages. 
 

Projekt "Podróż w kierunku globalnych kompetencji" korzysta z dofinansowania o wartości 104 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG . Celem projektu jest rozwijanie globalnych kompetencji uczniów  poprzez włączenie ich w realizację działań związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Project 'The journey to global competence' is supported by a grant of 104 000 EUR  from Iceland, Liechtenstein and  Norway  through EEA Grant. The  goal is to develop global competences of pupils by involving them in activities associated with the Sustainable Development Goals UN.

Contact

KONTAKT

Kolegium Europejskie w Krakowie

ul. Ślusarska 9

30-710 Kraków

tel. +48 733 883 121

e-mail: mkulesza@ke.edu.pl

bottom of page