top of page

Działania
w szkołach
partnerskich

- systematyczne spotkania koordynatorów w szkole polskiej i szkole norweskiej Trond Hjelle, Morten Røeggen Lystad, Małgorzata Kulesza podczas których uzgadniano planowane działania;

 

-przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące globalnych kompetencji OECD Małgorzata Kulesza; 

-odbyło się szkolenie dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ Magdalena Belniak; 

- norwescy nauczyciele  nawiązali kontakt z nauczycielami Kolegium Europejskiego i uzgodnili szczegóły dotyczące prowadzonych przez siebie lekcji w Krakowie; 

-opracowano koncepcję polsko-norweskich warsztatów „Czy jestem demokratycznym nauczycielem” - Magdalena Belniak, Anzhela Shatilova, Katarzyna Oziębła. 

----------------------------------------------------------

- regular meetings of coordinators at the Polish and Norwegian schools:Trond Hjelle, Morten Røeggen Lystad, Małgorzata Kulesza,during which details concerning planned activities were agreed;

 

- conducting of training on OECD global competences;

 

- holding a training on UN Sustainable Development Goals;

 

- establishing contact by Norwegian teachers with teachers from the College of Europeand agreeing on the details of their lessons in Krakow;

 

- development of the concept of Polish-Norwegian workshops Am I a democratic teacher?

bottom of page