top of page

Działania podczas spotkania norweskich i polskich nauczycieli
w Krakowie 30.06- 04.06.2022 

01

warsztaty „ Czy jestem demokratycznym nauczycielem?” 

workshops: Am I a democratic teacher?

02

lekcje obserwowane i prowadzone przez norweskich nauczycieli 

lessons observed and conducted by Norwegian teachers

03

spotkanie podsumowujące udział norweskich nauczycieli w lekcjach

meeting summarising the participation of Norwegian teachers in the lessons

04

spotkanie kadry zarządzającej szkół partnerskich

meeting of partner school management staff

05

wizyta norweskich nauczycieli w Instytucie Psychologii UJ

visit of Norwegian teachers at the Institute of Psychology, Jagiellonian University

06

ewaluacja spotkania w Krakowie

evaluation meeting in Kraków

Kotwica 1
bottom of page