top of page

W kierunku edukacji XXI wieku

Towards education of the 21st century

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) są naturalnym sposobem wprowadzenia  globalnej świadomości
w klasie. Łączenie Celów Zrównoważonego Rozwoju
z istniejącymi celami nauczania angażuje uczniów
w rzeczywiste problemy, które sprawiają, że uczenie się ma większe znaczenie.  

The Sustainable Development Goals (SDGs) are
a natural entry to bringing global awareness to the classroom. Connecting the SDGs to existing learning objectives engages students with real-world issues that make learning more meaningful. 

bottom of page