top of page

Mini projekt #3
W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat?

Celem mini projektu „W jaki sposób możemy uczynić lepszym nasz świat?” jest rozwijanie globalnych kompetencji uczniów oraz uświadomienie im odpowiedzialności za naszą planetę.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są naturalnym sposobem wprowadzenia globalnej świadomości do klasy. Uczniowie polscy i norwescy będą pracować w międzynarodowych grupach i dzielić się swoimi pomysłami w jaki sposób podejmować świadome i odpowiedzialne działania , aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Młodzież pod nadzorem nauczycieli będzie rozpoznawać problemy lokalne i globalne, a następnie poszukiwać dla nich rozwiązań i wdrażać działania.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wymagają globalnej współpracy, dlatego chcemy, aby uczniowie wyszli ze swoich klas i uczyli się o świecie ze światem poprzez konfrontowanie ze sobą  informacji z różnych dziedzin życia. Dlatego, aby poszerzać autentyczne doświadczenia uczenia się o rzeczywistym świecie będziemy korzystać z cyfrowych narzędzi i brać udział w globalnych projektach, aby dotrzeć do różnych zakątków świata.

Końcowym rezultatem będzie publikacja, w której pokażemy w jaki sposób wdrożenie w szkole zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju oraz wykorzystanie cyfrowych technologii  pozwala uczniom uczyć się i rozumieć świat w którym żyją.

bottom of page