top of page

Spotkanie podsumowujące udział norweskich nauczycieli w lekcjach 

Meeting summarising the participation of Norwegian teachers in the lessons

Po zajęciach mieliśmy okazję spotkania, podczas którego omówiliśmy wnioski z zajęć. 

To, co zyskało uznanie to: sposób zarządzania klasą, prezentacje, zaawansowany poziom języka angielskiego, innowacyjne ujęcie tematu oraz pozytywna energia. 

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nasi uczniowie są bardzo podobni, a metoda pracy naszych kolegów i koleżanek z Norwegii nie odbiegają od naszych. 

d8714db9-4b1d-42d6-b906-8b29fb91def2.JPG
6e52c2e0-2303-455e-aaa3-300737d835e0.JPG

After the class, we had a meeting to discuss the lessons learned. 

What we appreciated were: the method of managing the class, presentations, advanced level of English, innovative approach to the topic and positive energy. 

Together we came to a conclusion that our students are very similar, and the method of work of our colleagues from Norway does not differ from ours.

bottom of page