top of page

Lekcje obserwowane i prowadzone przez norweskich nauczycieli 

Lessons observed and conducted by Norwegian teachers

Kolejnym ważnym działaniem  była obserwacja

i prowadzenie zajęć dydaktycznych przez norweskich nauczycieli w polskiej szkole. Zwracano uwagę na metody pracy oraz motywację uczniów do uczenia się. Norwescy nauczyciele obserwowali lekcje języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka polskiego, historii, teorii wiedzy, sportu, matematyki, chemii, biologii.

Lekcje, które były  prowadzone przez norweskich nauczycieli to historia, język angielski oraz matematyka.

Podczas zajęć języka angielskiego Elisabeth Folland Dahl zajęła się zagadnieniem ochrony środowiska, który spotkał się z pozytywna reakcję uczniów. Tematem lekcji historii prowadzonej przez Eskilda Bunesa i Bjorna Enaasena była Norwegia podczas II wojny światowej, co pozwoliło poznać uczniom perspektywę mieszkańców tego kraju. Natomiast na lekcji matematyki Marianne Berner i Marianne Sorli przedstawiły temat uzasadniania twierdzeń. Zostały one przeanalizowane podczas warsztatów.

bae5623c-f0a6-4eb0-915b-99f9894a0cc7.JPG
efccc65e-7377-47e9-8dda-7583daaf13c2.JPG

Other important activities were the classes observed and  conducted by Norwegian teachers in Polish school. Lessons were analyzed in terms of methods as well as the degree of achieving goals and students motivation.

The monitored lessons  included Polish classes, foreign language classes (English and Spanish), Maths, History, Theory of Knowledge, Math, Chemistry, Biology, Sport Exer Health Science.

Lessons tought by Norwegian teachers were as follows: Math, History, English.

During the English lesson Elisabeth Folland Dahl dealt with the topic of environmental protection, which met with a positive response from the students. The topic of the history lesson led by Eskild Bunes and Bjorn Enaasen was Norway during World War II, which allowed the students to learn about the perspective of the inhabitants of Norway. And in maths class, Marianne Berner and Marianne Sorli presented the topic of justifying theorems. They were analyzed during the workshops.

Job shadowing and teaching assignment 

Zrzut ekranu 2022-06-30 o 19.36.38.png
Zrzut ekranu 2022-06-30 o 19.36.56.png
bottom of page