top of page

PROJEKT 6: 

Projekt fotograficzny:

Ładne zdjęcia brzydkich rzeczy

 

Photo project:

Pretty pictures of ugly things

UCZNIOWIE: Oktawia Bartoszek, Oliwia Bartoszek, Blanka Drapała, Antonina Przewoźnik, Wiktoria Pietrzyk, Zuzanna Krok, Wojciech Oleksy, Kacper Słodyczka, Roch Chuchro, Maria Kościńska, Justyna Litwa, Ewa Chrobak, Aleksandra Połeć, Hanna Brzózka, Zofia Stasiaczek, Bartłomiej Turaj, Antonina Mendel, Emilia Szczudrawa, Hanna Łukasiewicz, Valeria Kosse, Alicja Wyszyńska

NAUCZYCIELE: Katarzyna Grudniewska & Katarzyna Oziębła

 

Nasz projekt artystyczny realizowany przez grupę uczniów z klas preIB 1 został zatytułowany “Ładne zdjęcia brzydkich rzeczy”. Głównym elementem projektu są warsztaty fotograficzne prowadzone we współpracy z Muzeum Fotografii w Krakowie (MUFO). Celem jest poznanie historii fotografii, rozwinięcie kreatywności i zdolności artystycznych młodych ludzi. Naszym założeniem jest także uwrażliwienie młodzież na problemy otaczającego ich świata oraz budowanie w nich odpowiedzialnej postawy wobec naszej planety. Podczas trwania projektu uczniowie realizują sesje zdjęciowe poświęcone przestrzeni miasta, w którym żyjemy. A w szczególności temu co jest w nim brzydkie, źle zaprojektowane, niedostosowane. Efektem działań będzie wystawa fotograficzna prezentująca najciekawsze prace.  

 

Our art project carried out by a group of students from preIB 1 was entitled “Pretty pictures of ugly things”. The main element of the project is a photography workshop in cooperation with Muzeum Of Photography in Cracow (MUFO). The aim is to learn about the history of photography, develop the creativity and artistic abilities of young people. Our basic assumption is sensitivity to the world’s problems and building responsible attitude towards our planet in them. During the project students will complete photo sessions devoted to the space of the city. Especially what is ugly, badly designed, unsuitable. The result of the activities will be a photographic exhibition presenting the most interesting works.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's):

4. Dobra jakość edukacji (Quality Education)

11. Zrównoważone miasta i społeczności (Sustainable Cities and Communities)

UGLY THINgS.jpg
bottom of page