top of page

Realizacja kampanii "Earth is the only home we share" oraz Job Shadowing

Dzisiaj pracowaliśmy w zespołach nad celami zrównoważonego rozwoju. Każda grupa miała opracować filmik przedstawiający obrany przez siebie SDGs. Nasz 11-minutowy film ma na celu promocję wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Chcemy uświadomić, jak codzienne i wytrwałe dbanie o recykling i segregację odpadów. W filmie razem z kolegami i koleżankami z Norwegii omówiliśmy cele na rzecz środowiska.

Today we worked in teams on the Sustainable Development Goals. Each group had to develop a video presenting their chosen SDGs. Our 11-minute film aims to promote collective action to protect the environment. We want to raise awareness regarding the importance of recycling and separating waste on a daily and persistent basis. In the film, we discuss the goals for the environment together with our colleagues in Norway.

ca9f00f7-7f78-4f00-a727-f6f450a463ca.JPG
IMG_3228.HEIC
IMG_3224.HEIC
IMG_3223.HEIC
a904ca15-4473-42c6-86cc-7b48e2b5fb1e.JPG
bottom of page