top of page

Obserwacje lekcji i warsztaty podsumowujące

Polscy nauczyciele  obserwowali  lekcje prowadzone przez norweskich nauczycieli. Były to lekcje: języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka norweskiego oraz historii.

Zorganizowane zostały warsztaty,  podczas których nauczyciele omawiali obserwowane lekcje. Podczas analizy chwalono dynamikę obserwowanych lekcji, czytelność celów, bardzo dobrą interakcję: nauczyciel-uczeń, organizację pracy, sposoby motywowania uczniów. Omawiano rolę nauczyciela i uczniów. Istotny jest fakt, że uczniowie mogą wpływać w pewnym sensie na przebieg lekcji, potrafią współpracować z nauczycielem oraz z sobą nawzajem. Nauczyciel umiejętnie kieruje tokiem lekcji, nadaje jej ostateczny kształt, realizuje zaplanowane cele. Wskazano na bardzo wiele podobieństw zarówno w kwestiach dydaktycznych jak i wychowawczych w Polsce i Norwegii. 

Podsumowano także pracę nad projektem. Dyskutowano na temat osobistych doświadczeń wynikających z zaangażowania w realizację projektu. Zaangażowanie w pracę wynikało z dobrej organizacji, zainteresowania poruszanymi zagadnieniami i umiejętnym wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce. Praca została szczegółowo przemyślana a uczestnicy wykazali ogromną determinację i pomysłowość. Konstruktywna współpraca pomiędzy partnerami, poczucie odpowiedzialności przyczyniły się do stworzenia ciekawych rezultatów na wysokim poziomie.  

53e05719-f7fb-4acd-94e7-df65186fb92a.JPG
186c2b3d-2a2b-48a0-b695-845b2378dac9.JPG
875a21eb-9ae1-4fa7-8cd1-ec5323cd0176.JPG
f59d3e8d-65b6-4e68-bfff-643dc2182146.JPG
a6f2c862-a3d6-4d33-8a8d-8bdb165c65c7.JPG
IMG_3233.HEIC
IMG_3232.HEIC
bottom of page