top of page

PROJEKT 2: 

Pokaz mody:

Daj mi drugie życie!

 

Fashion Show:

Give me the second life!

UCZNIOWIE: Aimee Dudley, Aleksandra Kot, Antonina Przewoźnik, Emilia Szczudrawa, Julia Witek, Kacper Słodyczka, Małgorzata Jasińska, Polina Korenko, Ruenrudee Jaturanrasmee, Sara Nawrocka, Weronika Gniady, Wiktoria Pietrzyk, Zoe Płatek

NAUCZYCIELE: Katarzyna Grudniewska

 

Zrównoważona moda i materiały z recyklingu to tematy, które obecnie interesują wielu młodych ludzi. Postanowiliśmy stworzyć pokaz mody, który będzie wspierał edukację w zakresie ekologii i ponownego wykorzystania surowców. Celem tego projektu było zwrócenie uwagi na model biznesowy związany z fast fashion i jego zgubny wpływ na naszą planetę.

Uczniowie i uczennice samodzielnie stworzyli stylizacje, wybrali odpowiednie akcesoria oraz przygotowali muzykę i choreografię. Pomysły na projekty mogły obejmować takie materiały jak papier, najlepiej niepotrzebny lub z recyklingu, stare ubrania czy tkaniny z second handów. Finał przygotowań miał miejsce w trakcie Charity Market w grudniu.

 

Sustainable fashion and recyclables materials are the topics that interests many young people. We decided to create a fashion show that would support education in the field of ecology and reuse of raw materials. The aim of this project was to draw attention to the business model related to “fast fashion” and its disastrous impact on our planet.

The pupils designed their own clothes and made them by themselves, they chose matching accessories and prepared appropriate music and choreography. Fashion show ideas could include things like paper, best from waste or recycled stuff, old clothes or textile from vintage shops. The final of the show took place under Charity Market in December.


 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

4. Dobra jakość edukacji (Quality Education)

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura (Industry, Innovation and Infrastructure)

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (Responsible Consumption and Production)

13. Działania w dziedzinie klimatu (Climate Action)

lr-8753.jpg
lr-8776.jpg
lr-8759.jpg
lr-8809.jpg
lr-8760.jpg
lr-8805.jpg
lr-8791.jpg
lr-8818.jpg
bottom of page