top of page

PROJEKT 3: 

Klub Naukowy: Jak możemy sprawić, by nasz świat był lepszym miejscem?

 

Science Club:

How can we make our world a better place?

UCZNIOWIE: klasy preIB 2 a, b, c

NAUCZYCIELE: Karolina Gawlak & Zuzanna Sobocińska

 

W ramach projektu Science Club, finansowanego z grantów norweskich, uczniowie klas preIB 2 w kilkuosobowych grupach pracowali nad opracowaniem rozwiązań dotyczących globalnych problemów, które można powiązać z jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). 

Uczniowie pod nadzorem nauczycieli biologii i chemii, zidentyfikowali interesujące ich problemy  z otoczenia, a następnie opracowali metodykę badań i przeprowadzili eksperymenty. Aktualnie trwają prace nad analizą danych i opracowaniem wyników, które zostaną zaprezentowane na szkolnej konferencji naukowej w trakcie Dnia Ziemi.  Tematy, którymi uczniowie się zajmowali to stan jakości wód, różne metody nawożenia roślin, wpływ czynników na wzrost roślin, efekt działania kwaśnych opadów na wzrost roślin, oraz efektywność różnych soli chlorkowych w usuwaniu zmrożonych opa. 

Science Club to świetna okazja dla młodzieży, by zaangażować się w rozwiązywanie realnych problemów i zrobić coś pozytywnego dla naszego świata. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie inspiracją dla innych szkół do podjęcia podobnych działań. 

 

As part of the Science Club project, funded by Norwegian grants, preIB 2 class students worked in small groups to develop solutions for global problems that can be linked to one of the Sustainable Development Goals (SDG). 

Under the supervision of biology and chemistry teachers, the students identified the problems that interested them from their environment and then developed a research methodology and conducted experiments. Currently, work is underway to analyze the data and present the results at the school's scientific conference during Earth Day. The topics the students dealt with were the state of water quality, different plant fertilization methods, the impact of factors on plant growth, the effect of acidic precipitation on plant growth, and the efficiency of different chloride salts in removing frozen dew.

Science Club is a great opportunity for young people to get involved in solving real problems and doing something positive for our world. We hope that this project will inspire other schools to take similar actions.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

6. Czysta woda i warunki sanitarne (Clean Water and Sanitation)

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (Responsible Consumption and Production)

13. Działania w dziedzinie klimatu (Climate Action)

MicrosoftTeams-image (45).png
MicrosoftTeams-image (44).png
MicrosoftTeams-image (40).png
MicrosoftTeams-image (42).png
MicrosoftTeams-image (41).png
MicrosoftTeams-image (37).png
MicrosoftTeams-image (36)_edited.jpg
MicrosoftTeams-image (34).png
MicrosoftTeams-image (35).png
MicrosoftTeams-image (39).png
MicrosoftTeams-image (38).png
bottom of page