top of page

PROJEKT 4: 

Klub naukowy:

Odkrywanie świata nauki wokół nas

 

Science Club:

Exploring the world of science around us

UCZNIOWIE: Melania Żurawik, Patrycja Martyniak, Sara Widlińska, Julia Witek, Jan Pilch, Antony Schierer, Maciej Pieprzyca, Jan McGirr, Jakub Targosz, Kacper Sikora, Maciej Słowak, Tomasz Smutniak, Lina Robbie, Diana Yavdokhina, Tamara Tyzenhauz-Nawoj, George Smirnov, Ruslan Sukhotskyy, Denys Makarov, Oleksandr Panchenko, Alicja Wyszyńska, Zoe Płatek, Pola Parczewska, Gabriela Skupińska, Nadia Życzkowska, Sara Nawrocka, Artur Szczurowski, Kaja Niewiadomska, Jakub Sikora, Krzysztof Szczudrawa, Jakub Sztefko

NAUCZYCIELE: Małgorzata Walczak & Grzegorz Całko

 

W ramach projektu Science Club, finansowanego z grantu norweskiego, uczniowie z klas preIB 2, działając w kilkuosobowych zespołach, pracowali nad rozwojem rozwiązań dotyczących globalnych problemów, które można powiązać z jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Uczniowie pod nadzorem nauczycieli fizyki i informatyki, dokonali identyfikacji interesujących ich problemów z ich otoczenia, a następnie opracowali metodykę badań i przeprowadzili eksperymenty. Tematyka projektów, nad którą pracowali uczniowie, obejmowała między innymi zdalnie sterowany pojazd i jego zastosowanie w autonomicznej jeździe, robot jeżdżący rozpoznający kolory symulujący segregację śmieci, analizę zużycia energii przez komputery w trybie hibernacji, zużycie energii przez projektory oraz różne metody zdobywania wiedzy na przykładzie nauki o czarnych dziurach. Projekt Science Club stanowi doskonałą okazję dla młodzieży do zaangażowania się w praktyczne rozwiązywanie realnych problemów i dokonania pozytywnych zmian na rzecz środowiska naturalnego. Oczekujemy, że ten projekt będzie stanowił inspirację dla innych szkół do podjęcia podobnych działań.

 

As part of the Science Club project, funded by Norwegian grant, students from pre-IB 2 classes worked in small groups to develop solutions related to global problems that can be linked to one of the Sustainable Development Goals (SDGs). Under the supervision of physics and computer science teachers, students identified environmental problems that interested them and then developed a research methodology and conducted experiments. The projects that the students worked on included remotely controlled vehicles and their use in autonomous driving, a robot that drives and recognizes colors to simulate waste segregation, analysis of energy consumption by computers in hibernation mode, energy consumption by projectors, and various methods of acquiring knowledge, using the example of black hole science. The Science Club project provides an excellent opportunity for young people to engage in practical problem-solving and make positive changes for the natural environment. We hope that this project will inspire other schools to take similar actions.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 

4. Dobra jakość edukacji (Quality Education)

7. Dostępna i czysta energia (Affordable and clean energy)

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura (Industry, Innovation and Infrastructure)

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (Responsible Consumption and Production)

13. Działania w dziedzinie klimatu (Climate Action)

MicrosoftTeams-image (48).png
Zrzut ekranu 2023-02-22 o 20.21.09.png
MicrosoftTeams-image (47).png
IMG20230126135931_edited.jpg
bottom of page