top of page

PROJEKT 19: 

Narkotyki

Project:

Drugs

UCZNIOWIE: Yaniet Ermias Alemseged and Anny Golmen Leh

NAUCZYCIELE

Przeprowadziliśmy zarówno ankiety, jak i wywiady, aby dowiedzieć się, jak narkotyki wpływają na kulturę młodzieżową w Kristiansund i innych miejscach w Norwegii. 

Odkryliśmy, że wielu młodych ludzi ma łatwy dostęp zarówno do narkotyków, jak i alkoholu, pomimo faktu, że wszystkie narkotyki są w Norwegii zakazane, a kupowanie i używanie alkoholu jest ograniczone wiekiem 18 lat. Według wielu głównym problemem są narkotyki, niestety spożywanie alkoholu również stanowi zagrożenie. 

Przyjrzeliśmy się w szczególności zdrowiu psychicznemu młodych ludzi, a w tym aspekcie istnieją poważne tendencje rozwojowe. Wielu z nich będzie zmagać się z uzależnieniem przez wiele lat, a niektórzy przez całe życie, ponieważ używali narkotyków w okresie dojrzewania. Obserwujemy rosnący stopień zaburzeń psychicznych wśród młodych ludzi, więc społeczeństwo będzie musiało dostrzec problem, jakim będzie niemożność pracy, a więc i utrzymania przez młodych ludzi, co będzie skutkowało pobieraniem przez nich zasiłków z sektora publicznego.

Jako że nie będzie to tanie przedsięwzięcie, dlatego ważne jest, aby informować i kształtować postawy od najmłodszych lat i przez cały okres dojrzewania. 

We conducted both surveys and interviews to find out how drugs affect youth culture in Kristiansund and elsewhere in Norway. We found that many young people have easy access to both drugs and alcohol, despite the fact that all drugs are banned in Norway and there is an 18-year age limit for buying and using alcohol. Many believe that drugs are the biggest problem, but many problems also arise due to alcohol use. We looked particularly at young people's mental health, and here there are serious development trends for the adolescents. Many will struggle for many years to come, some their entire lives, because they have used drugs in adolescence. We see an increasing degree of psychological disorders among young people, andthe tendency is that society will have to see to a greater and greater extent that young people are not able to work and support themselves, but have to live on benefits from the public sector. This will cost society dearly. Therefore, it is important to have information and attitude work from the time the children are young and throughout adolescence.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's): 

3. Zdrowie I dobre samopoczucie (Good Health and Well-Being)
10. Redukcja nierówności (Reduced Inequalities)

bottom of page