top of page

Działania
w szkołach partnerskich

Activities
in partner schools

1.Opracowanie wzoru scenariusza lekcji/projektu.

2.Opracowanie planów lekcji prowadzonych przez polskich i norweskich nauczycieli.

3. Nawiązanie kontaktu z norweskimi nauczycielami i uzgodnienie szczegółów dotyczących prowadzonych lekcji w Atlanten VGS w Kristiansund

4.Przygotowanie warsztatów dla polskich i norweskich nauczycieli w Norwegii, podczas których zaplanowano i opracowano szczegóły działań polskich i norweskich uczniów. Małgorzata Kulesza i Morten Røeggen Lystad

5. Systematyczne spotkania koordynatorów w szkole polskiej i szkole norweskiej, Trond Hjelle, Morten Røeggen Lystad, Małgorzata Kulesza, podczas których uzgadniano planowane działania

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaboration of a lesson/project scenario template.

2. Drawing up lesson plans conducted by Polish and Norwegian teachers.

3. Establishing contact with Norwegian teachers and agreeing on the details of their lessons at Atlanten VGS in Kristiansund.

4. Organizing workshops for Polish and Norwegian teachers in Norway, during which the details of Polish and Norwegian students' activities were planned and worked out. Małgorzata Kulesza, Morten Røeggen Lystad

 

5. Regular meetings of coordinators at the Polish school and the Norwegian school during which planned activities were agreed upon. Małgorzata Kulesza, Morten Røeggen Lystad, Trond Hjelle

bottom of page