top of page

Ewaluacja

Bardzo dobrze zorganizowana wizyta ze strony szkoły norweskiej. Wszystko było zaplanowane i zorganizowane na czas. Każda lekcja, każdy plan działania wcześniej omówiony. Po każdym działaniu były podsumowania, praca w grupach,tak aby wyniki przełożyć później na praktykę i polepszenie wyników pracy z uczniem. Zarówno delegacja ze strony polskiej jak i norweskiej wykazała się dużym zaangażowaniem i przygotowaniem.Pod względem treścipodobał mi się bardzo dobrze zorganizowany wykład o zrównoważonym rozwoju i wdrażaniu tego w codzienne dziedziny pracy z uczniami. Bardzo dobre metody pracy z uczniem , dotarcia do ucznia,. Użycie różnych form aktywowania ucznia. Dobra prezentacja na temat pomocy uczniom słabych, poprawy wyników osiąganych przez uczniów.

Cenię sobie ogromnie możliwość wymiany dobrych praktyk szkolnych i chociażby elemen- tarne przeniesienie tych ze strony norweskiej na płaszczyznę naszej szkoły (m.in. zwiększenie świadomości społeczności szkolnej ad SDG, organizacja i kultura zarówno nauczania jak i uczenia się). Poza wymiarem czysto meryto- rycznym, jako dyrektor szkoły ogromnie doceniam możliwość rzeczywistego bycia z Uczącymi w zupełnie innym środowisku i na innej płaszczyźnie. Bycie ze sobą poza wymiarem szkolnym przyniosło mi ogromną radość z poznania i obcowania z ludźmi z którymi codziennie tworzymy „kolegialną” rzeczywistość. Ten czas pozwolił mi również na utwierdzenie się w przekonaniu o posiadaniu świetnego Teamu z którego najzwyczajniej na świecie mogę być dumna.Każdy zagraniczny wyjazd zawsze ogromnie doceniam pod względem możliwości obcowania z i w innej kulturze. Norweska gościnność i stworzenie przez szkołę partnerską cudownej atmosfery umożliwiającej zanurzenie się „w Norwegii” -to jedno z najmilszych i ogromnie cennych dla mnie doświadczeń z tej mobilności. Nie jestem w stanie wymienić jednego obszaru „zadowolenia” z tej mobilności. Cały wyjazd i cały pobyt uważam za jedno z cenniejszych doświadczeń nie tylko w wymiarze zawo- dowym, ale również wszelkich, prywatnych profitów wzmacniających relacje z uczestni- kami projektu. Ogromnie doceniam i bardzo dziękuję za możliwość partycypacji w tym projekcie - jednym z najlepszych pod każdym względem w jakim wzięłam udział dotychczas. Było po prostu cudnie...!

Cały wyjazd był bardzo dobrze zorganizowany, najbardziej podobało mi się zaangażowanie strony norweskiej, dbałość o każdy szczegół, gościnność. Każdy dzień wnosił coś nowego. Niezwykle cenię sobie współpracę z nauczycielami norweskimi, rozmowy, wymianę doświadczeń. Bardzo wartościowy był wykład o celach zrównoważonego rozwoju oraz uczniach o specjalnych potrzebach.

All activities were planned and supervised. I really enjoyed the variety of these activities. The time was filled and productive. Both I and my colleagues felt taken care of. I was very impressed with the presentation about the education system in Norway.I think that I am more inclined to implement SDGs to my programme - both concerning English language and Polish Literature. I am more aware of the importance of these concepts in qustion and more willing to refer to them.

Zainspirowała mnie kwestia podejścia do ucznia - jeszcze mocniejsze wzmo- cnienie ich pozytywnych stron, kwestia organizacyjna, tj. organizacji pracy w grupach, na lekcji, w sali labora- toryjnej, kwestia poznania innej kultury - jej smaków, dźwięków.

I am perfectly satisfied with organisation and the possibility to observe a well-functioning school system. I would like to implement more practical learning, the participation of students in external events and the linking of theory and local problems.

It was a pleasure to meet our Polish colleagues again, both socially and in terms of schoolwork. Luckily I had the chance to go with them to Bud and later on to the restaurant Smia.The fact that we share our experiences as teachers, and also as individual persons, is valuable to me.We will go through the program as planned. We are now starting the phase where the students must plan and finish a project concerning the SDG goals (All English and science lessons over two weeks).

The most significant outcome for me was sharing the experience from the collaboration and becoming more aware of SDG and how to focus on the goals in my subjects.

Norweski system edukacji wydaje się być idealny. Oczywiście mam świadomość, że wady i ograniczenia występują wszędzie. W mojej działalności zawodowej chciałabym wykorzystać skandynawską filozofię podejścia do edukacji. Relacja uczeń-nauczyciel była i będzie dla mnie najistotniejsza, natomiast ten wyjazd utwierdził mnie w moim przekonaniu. Zobaczyłam, że szkoła może być miejscem przyjaznym, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Jestem bardzozadowolona z wyjazdu. Uważam, że poszerzyłam swoje umiejętności językowe i poznałam wspaniałych ludzi.Z obserwowanych lekcji nauczyłam się, że nie ma potrzeby odstawiania edukacyjnej ekwilibrystyki, aby uczniowie pracowali na lekcji. Należy zmienić kulturę nauki i odwrócić wektor. To zadaniem uczniów jest czerpać wiedzę z lekcji i to ich świadomość ważności edukacji jest najważniejsza. Tego rodzaju wyjazdy są bardzo ważne.W kwestiach organizacyjnych oceniam ten projekt bardzo dobrze. Podróż, noclegi i codzienna opieka nad naszą grupą była wzorowa. W pierwszym dniu otrzymaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące naszego pobytu i dzięki temu mieliśmy poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania.

As hosts, I enjoyed reuniting with our fellow colleagues from Poland. Both the social events, sightseeing, and discussing teaching methods.

I have learned that there are many common features of what is considered good teaching practices across national borders.

bottom of page