top of page

PROJEKT 17: 

Marnowanie żywności

Project:

Food waste

UCZNIOWIE: Eline Røsand Ersnesand Kasper Kvernberg Betten

NAUCZYCIELE

Zbadaliśmy, ile odpadów żywnościowych jest produkowanych w Kristiansund i próbowaliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób odpady te są przetwarzane i ponownie wykorzystywane Rozmawialiśmy z gminą, która zarządza gospodarką odpadami za pośrednictwem firmy Re:Midt i wykorzystaliśmy wiele statystyk, aby dowiedzieć się, jak przyjazna dla środowiska i zrównoważona jest ta działalność w naszej gminie. Okazało się, że znaczna część odpadów trafia do ponownego zastosowania. Niestety, mieszkańcy Kristiansund produkują znacznie więcej odpadów niż przeciętny mieszkaniec Norwegii. Uważamy, że należałoby przyjrzeć się temu tematowi bliżej i podjąć odpowiednie kroki.

 

We investigated how much food waste is produced in Kristiansund and tried to find out how this waste is treated, processed and possibly used for something else through reuse processes and source separation. We talked to the municipality that manages waste management through the company Re:Midt and we used a lot of statistics to find out how environmentally friendly and sustainable this business is in our municipality. We found that a good deal of waste goes to reuse, but that the inhabitants of Kristiansundproduce quite a bit more waste than the average person in Norway. It would be important to take a closer look at this and do something about it.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's): 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produckją (Responsible Consumption and Production)

MicrosoftTeams-image (15).png
MicrosoftTeams-image (8).png
MicrosoftTeams-image (7).png
MicrosoftTeams-image (17).png
MicrosoftTeams-image (16).png
MicrosoftTeams-image (6).png
MicrosoftTeams-image (18).png
MicrosoftTeams-image (19).png
bottom of page