top of page

PROJEKT 18: 

Życie pod wodą

 

Project:

Life below water

UCZNIOWIE: Selma Ravnum-Adiand Leah Sofie Ulseth Neergaard

NAUCZYCIELE

Naszym zadaniem było dowiedzieć się, w jaki sposób branża hodowli ryb zmierzyła się z wyzwaniami ekologicznymi, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla środowiska. Skontaktowaliśmy się z firmą zajmującą się czyszczeniem i naprawą sprzętu używanego w branży. Okazało się, że coraz więcej operacji mechanicznych, w tym nowoczesna technologia robotów, jest wykorzystywanych w celu zapewnienia, że działalność jest prowadzona zgodnie z wysokimi standardami ochrony środowiska. Zapewni to zrównoważony rozwój produkcji żywności w morzu, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować hodowlę ryb bez obawy o środowisko. Ta nowoczesna technologia stale się rozwija, aby zapewnić dobrą produkcję żywności. Niezwykle ważna jest inwestycja w takie działania. 

Our task was to find out how the fish farming industry has addressed the environmental challenges that the business they operate in order to make it more environmentally friendly. We contacted a company engaged in cleaning and repairing the equipment used in the industry. Herewe found that more and more mechanical operations and not least modern robot technology are used to ensure that the business is run according to a high environmental standard. This will ensure sustainable development of food production in the sea, so thatwe can continue with fish farming without being concerned about the environment. This modern technology is constantly evolving, but to ensure good food production, it is important to invest in such activities.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's): 

7. Życie pod wodą (Life below water)

bottom of page