top of page

Czy jestem demokratycznym nauczycielem? - projekt

Trwają prace nad mini projektem „Czy jestem demokratycznym nauczycielem?”

W Kolegium Europejskim zespół nauczycieli w składzie Magdalena Belniak, Katarzyna Oziębła i Anzhela Shatilova opracowuje koncepcję warsztatów, które odbędą się podczas wizyty norweskich nauczycieli w Krakowie w maju 2022 roku. Podczas warsztatów polscy i norwescy nauczyciele wymienią się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania globalnych kompetencji i sposobami włączania treści globalnych do programów nauczania. Dyskusja będzie prowadzona z wykorzystaniem Cards for democracy, które zostały opracowane przez organizację Learn to change-change to learn. Karty pomogą uczestnikom zrozumieć i zastanowić się nad demokratycznymi wartościami i działaniami w klasie, które stanowią nieodłączny element rozwijania globalnych kompetencji.


At the College of Europe, a team of teachers consisting of Magdalena Belniak, Katarzyna Oziębła and Anzhela Shatilova is developing a concept of workshops that will be held during the visit of Norwegian teachers in Krakow in May 2022.

During the workshop, Polish and Norwegian teachers will exchange good practices in developing global competences and ways to include global issues into curricula. The discussion will be led with the use of Cards for democracy, which have been developed by the organisation Learn to change-change to learn. The cards will help participants understand and reflect on the democratic values and activities in the classroom that are integral to developing global competence.Comments


bottom of page