top of page

#dzień5 Wyprawa w Pieniny

Dzisiaj zarówno polscy, jak i norwescy nauczyciele wybrali się na spływ Dunajcem. Naszą pienińską przygodę rozpoczęliśmy w Sromowcach Niżnych, gdzie poznaliśmy naszego przewodnika, flisaka, pana Stanisława, który w barwny sposób opowiadał nam ciekawostki o geografii, historii i kulturze regionu. Z Szczawnicy, końcowej przystani spływu udaliśmy się doStarej Spiskiej Wsi na Słowacji i następnie do Zapory Czorsztyńskiej, gdzie ujrzeliśmy panoramę regionu oraz zamku w Niedzicy. W miejscowości Frydman byliśmy goszczeni przez wicedyrektora, Piotra Dewerę. To ostatnie miejsce zapadło nam w pamięć ze względu na wyśmienitejedzenie, atmosferę zabytkowego domu mieszkalnego i muzykę.


Norwescy uczniowie mieszkając w domach polskich rodzin, mogli doświadczyć polskiej gościnności.Rodzice przygotowali szereg popołudniowych aktywności, w których uczestniczyli polscy i norwescy uczniowie. Wspaniała pogoda, wyśmienite humory i iście wakacyjna atmosfera przyczyniły się do niezwykłej integracji grupy. Gorące podziękowania dla rodziców naszych uczniów, bez których wsparcia i zaangażowania nie byłoby to możliwe.


Today both Polish and Norwegian teachers went rafting on the Dunajec River. We began our Pieniny adventure with a rafting trip in Sromowce Niżne, where we met our guide, the raftsman, Mr. Stanislaw, who in a colorful way told us interesting facts about the geography, history and culture of the region. From Szczawnica, the final stop of the rafting trip, we went to Stara Spiska Village in Slovakia andthen to Czorsztyn Dam, where we saw the panorama of the region and Castle in Niedzica. In the village of Frydman we were hosted by the deputy director, Piotr Dewera. The latter place was memorable for its delicious food, the atmosphere of a historic dwelling house and music.


Norwegian students, living in the homes of Polish families, were able to experience Polish hospitality. Parents prepared a number of afternoon activities in which Polish and Norwegian students participated . Great weather, excellent moods and a truly holiday atmosphere contributed to the extraordinary integration of the group. Warm thanks to the parents of our students, without whose support and commitment this would not have been possible.


コメント


bottom of page