Konferencja: Wyzwania edukacji – w trosce o młode pokolenie (Kraków, 11-13.10.2022)

W dniach 11-13 października 2022 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Wyzwania edukacji – w trosce o młode pokolenie”, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Programu Edukacja. Tematem przewodnim była współpraca Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Polski w nauczaniu i uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu dzieci oraz innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Eksperci z Islandii i Norwegii mówili o tym, jak w świadomy i systemowy sposób wspiera się w ich krajach inicjatywy i programy edukacyjne budujące dobrostan dzieci i młodzieży w szkołach. Ważne jest, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, gdzie wszyscy czują się dobrze i szczęśliwie, w którym można się nie tylko uczyć, lecz także dobrze i miło spędzać czas. Podczas sesji panelowych zaproszeni eksperci z Islandii, Norwegii i Polski podkreślali dużą rolę projektów międzynarodowych, które stanowią jeden z kluczowych elementów zmian w edukacji. Warto wzorować się na dobrych praktykach i czerpać inspiracje, odwoływać się do doświadczeń innego partnera.