top of page

Projekt wyróżniony przez Polski Komitet ds. UNESCO

Jesteśmy dumni, że projekt "Podróż w kierunku globalnych kompetencji" został wyróżniony przez UNESCO jako Przykład Dobrej Praktyki i zaprezentowany przez Panią Dyrektor Agnieszkę Sańkę podczas konferencji z okazji 70-lecia Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Konferencja była zorganizowana przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie w dniach 25-26 maja 2023.


We are proud that the project 'Journey Towards Global Competence' was distinguished by UNESCO as an Example of Good Practice. The initiative was presented by Ms. Agnieszka Sańka, School Director, during the conference on the occasion of the 70th anniversary of the UNESCO Associated Schools Network. The event was organized by the Polish Committee for UNESCO and the Ministry of National Education in Warsaw on May 25-26, 2023.Comments


bottom of page