top of page

PROJEKT 12: 

Ubóstwo

 

Project:

Poverty

UCZNIOWIE: Sara Teta Nduwimana

NAUCZYCIELE

 

Przyjrzeliśmy się celom zrównoważonego rozwoju numer 1 i 10. Mimo że Norwegia jest uważana za zasobny kraj, w Kristiansund również obecne jest ubóstwo. Zbadaliśmy zarówno warunki grupy potrzebujących w gminie, jak i środki pomocy przeznaczone na jej cel przez organizacje publiczne i charytatywne. W szczególności przyjrzeliśmy się organizacji "Gode verdier/Good values". Istnieją dobre oferty, ale nadal należy skupić się na tym, że nie wszyscy biorą udział we wzroście dobrobytu.

We looked at sustainability goal number 1 and 10. In Kristiansund there is poverty, even though Norway is considered a rich country. We investigated the conditions for this group in the municipality and what measures the public and charities have implemented to help. We looked in particular at the organization"Gode verdier/Good values".There are good offers, but there must still be focus on the fact that not everyone takes part in the increase in prosperity.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's): 

1. Brak ubóstwa
10. Zmniejszenie nierówności

bottom of page