top of page

PROJEKT 13: 

Sytuacja w Vågen dotycząca zanieczyszczeń

 

Project:

The current situation in Vågen concerning pollution

UCZNIOWIE: Martine Lervåg Malmedal

NAUCZYCIELE

 

Vågen to najbardziej wewnętrzna część obszaru portowego w Kristiansund. Przez lata do morza wrzucano tu wiele odpadów, zarówno pozostałości po bombardowaniach miasta podczas II wojny światowej, jak i odpady przemysłowe ze stoczni i innych rodzajów działalności. Życie w morzu jest tutaj całkowicie martwe. Rozmawialiśmy z przedstawicielem gminy, który opowiedział nam o planach oczyszczenia dna morskiego i zapewnienia, że znów będzie tu życie, zarówno rośliny, jak i ryby. Mamy nadzieję, że jako młodzi ludzie możemy wpłynąć na decydentów, aby podjęli działania i wpłynęli na firmy, aby przestały zanieczyszczać środowisko. 

"Vågen" is the innermost part of the harbour area in Kristiansund. Over the years, a lot of waste has been dumped into the sea here, both remnants of the bombing of the city during World War II and industrial waste from shipyards and otheractivities. Life in the sea here is completely dead. We spoke to a representative from the municipality who told us about the plans to clean up the seabed and ensure that there can be life here again, both plants and fish. The hope is that we as young people can influence decision-makers to take action and influence companies to stop pollution.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's): 

6. Czysta woda i warunki sanitarne (Clean Water and Sanitation) 

14. Życie pod wodą (Life Below Water) 

15. Życie na lądzie (Life on Land)

bottom of page