top of page

PROJEKT 16: 

Zrównoważona energia

 

Project:

Sustainable energy

UCZNIOWIE: Helene Grawert Løvold, ErikaIngebrigtsen and AngelicaFrei

NAUCZYCIELE

Do naszego projektu wybraliśmy cel zrównoważonego rozwoju numer 7, czystą energię w przystępnej cenie. Nakręciliśmy film na ten temat, w którym sprawdziliśmy, jaki rodzaj energii jest wykorzystywany w Kristiansund i czy mieszkańcy są świadomi źródła pochodzenia energii. Przeprowadziliśmy wywiad z Elin Kamsvåg, która zajmuje się energią i zielonym dostosowaniem w naszym okręgu, opublikowaliśmy ankietę na Facebooku, a także przeprowadziliśmy własne badania. Podsumowując, niewiele osób w Kristiansund wie, skąd pochodzi energia. Niestety,  większość mieszkańców nie ma wiedzy na ten temat, z wyjątkiem profesjonalistów szczególnie zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Warto wiedzieć, że większość energii wykorzystywanej w Kristiansund pochodzi ze zrównoważonych źródeł, ponieważ mamy dostęp do  energii wiatrowej i wodnej. 

For our project we chose the sustainable development goal number 7, clean and affordable energy for everyone. We made a video about it where we disused what type of energy is used in Kristiansund and if people know which source their energy is from. We interviewed Elin Kamsvåg, who works with energy and green adjustment in our county, we posted a survey on Facebook and also did some of our own research. In conclusion, not a lot of people in Kristiansund know where their energy is from and most of them don’tcare either, except for the professionals who are especially interested in sustainable development. However, a lot of the energy used in Kristiansund is from sustainable sources, seeing as we have access to much wind and hydropower.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG's):

Goal 7: Czysta energia w przystępnej cenie (Affordable and Clean Energy) 

bottom of page